تاريخ : ۹۰/۰۱/۳۱ | 21:39 | نویسنده : ابراهیم
” زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!!”  . فرد هند فاین

” بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی”  . کنفوسیوس

” در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید”  . ارد بزرگ

” اگر قرار است  انسان روزی تعادل روحی خود را   از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که  بعد از آن  محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد!”  . آرید هالاند

” زندگی کردن چون مجموعه ای ست از لایه های زیرین یک سازنده گی عاشقانه ایست که دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود اینرا زمانی باور می کنی که آنرا امتحان کرده باشی!!!”  . بیورنست یئرن

” انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!”  . أودنه ساندروُل

” هر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!!”  . سامر سومروم

” اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن”  . ارد بزرگ

” پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی”  . مهاتما گاندی

” از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند”  . فردریش نیچه

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری”  . جبران خلیل جبران

” برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن”  . علی شریعتی

” اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است”  . شوپنهاور

” چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود”  . بزرگمهر

” بدون باختن برنده نمی شوی”  . مثل روسی

” انسان فرزند کار و زحمت خویش است”  . داروین

” مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند”  . گوته

” در همه چیز همه چیز  هست!!!”  . ضرب المثل فرانسوی

” اینکه من چیزهائی خوبی آموختم که هیچ جوابی برآن پیدا نمی شود!”  . هلگه توُروُند

” بهترین چیزهائی که همیشه منظور من بوده است, آرزو می کردم که مد نظرم نبود!!!”  . فرانس ویندر بررگ